[Pretendente]
Gh'aivu 'na bella cùmba ch'à l'é xeûa foea de cà
Gianca cun'à néie ch'à deslengue a cian d'à sâ

Duv'a l'é duv'a l'é

Che l'han vursciua vedde cegâ l'àe a stù casâ
Spéita cume l'aigua ch'à derua zû p'ou rià

Nu ghe n'é nu ghe n'é nu ghe n'é

[Padre]
Cau ou mè zuenottu ve porta miga na smangiaxun
Che se cuscì fise puriesci anàvene 'n gattixun
Nu ghe n'é nu ghe n'é nu ghe n'é

[Pretendente]
Vegnu d'â câ du rattu ch'ou magun ou sliga i pë

[Padre]
Chi de cumbe d'âtri ne n'é vegnûe nu se n'é posé

[Pretendente]
Vegnu c'ou coeu marottu de 'na pasciun che nu ghe n'è

[Padre]
Chi gh'é 'na cumba gianca ch'â nu l'é â vostra ch'â l'é a me
Nu ghe n'é âtre nu ghe n'é / nu ghe n'é âtre nu ghe n'é

A l'e xëuâ â l'é xëuâ / a cumba gianca
De noette â l'é xëuâ / au cian d'â sâ
A truvian â truvian / â cumba gianca
De mazu â truvian / au cian d'ou pan.

[Pretendente]
Vui nu vuriesci dàmela sta cumba da maiâ
Gianca cum'â neie ch'à deslengue 'nt où rià
Duv'a l'é duv'a l'é / duv'a l'é duv'a l'é

[Padre]
Mié che sta cumba bella a stà de lungu a barbaciu
Che nu m'à posse vèdde à scricchi 'nte n'âtru niu
Nu ghe n'é âtre nu ghe n'é / nu ghe n'é âtre nu ghe n'é

[Pretendente]
A tegnio à dindanàse suttà 'n angiou de melgranâ
Cù a cua ch'ou l'ha d'â sèa â man lingèa d'ou bambaxia
Duv'a l'é duv'a l'é / duv'a l'é duv'a l'é

[Padre]
Zuenu ch'âei bén parlòu 'nte sta seian-a de frevâ

[Pretendente]
A tegnio à dindanàse suttà 'n angiou de melgranâ

[Padre]
Saèi che sta cumba à mazu a xeuâ d'â më 'nt â vostra câ

[Pretendente]
Cu 'â cua ch'ou l'ha d'â sea â mân lingea d'ou bambaxia
Nu ghe n'é âtre nu ghe n'é / nu ghe n'é âtre nu ghe n'é

A l'e xëuâ â l'é xëuâ / a cumba gianca
De noette â l'é xëuâ / au cian d'â sâ
A truvian â truvian / â cumba gianca
De mazu â truvian / au cian d'ou pan.

Duv'a l'é duv'a l'é / ch'â ne s'ascunde
Se maia se maia / au cian dou pan
Cum'a l'é cum'a l'é / l'é cum'â neie
Ch'â ven zu deslenguâ / da où rià.

A l'e xëuâ â l'é xëuâ / a cumba gianca
De mazu â truvian / au cian d'â sâ
Duv'a l'é duv'a l'é / ch'â ne s'ascunde
Se maia se maia / au cian dou pan

Cùmba cumbétta / beccu de séa
Sérva à striggiùn c'ou maiu 'n giandùn
Martin ou và à pë / cun' l'aze deré
Foegu de légne anime in çé

Written by: I. Fossati
Sent by Anderson. Revised by 2 people.
Did you see an error? Send us your revision.