An Innocent Warrior

Moana (Trilha Sonora)

Ou mata e matagi
Ou loto mamaina toa
Manatu atu
Taku pelepele
Pa mai to mafanafanaga
Saolotoga tenei

Manatunatu
Ki tamafine

Maua ai te lumanai
Ki tamafine
Ou mata e matagiMore songs by Moana (Trilha Sonora)

View all songs by Moana (Trilha Sonora)