Tulou Tagaloa

Moana (Trilha Sonora)

Tulou
Tulou
Tagaloa

Sei e va'ai mai
I le tatou lalolagi
Sei e va'ai mai
I le tatou lalolagi
Sei e malamalama
(Ko au e tu atu)
E taunuku te malaga
(Toku manatu)
Sei e va'ai mai
(E lelei ma le manaia)
Manaia o le tataou olagaMore songs by Moana (Trilha Sonora)

View all songs by Moana (Trilha Sonora)