Anima

Album by Nightmare Listen
 1. Kuyuru
 2. Neoteni
 3. LivEvil
 4. Raven Loud Speeeaker
 5. Djaïnism Roku
 6. Jashin to bara
 7. Yuki Sou
 8. Mahora
 9. Message
 10. Rakubane
 11. Jibun No Hana