Carpe Diem

Album by Nightmare Listen
 1. Siva
 2. Boku no Kirai na Kimi ga Shindara Boku Wa Warau No Darou Ka
 3. Taboo
 4. Nameless
 5. Quints
 6. Nyuumetsu
 7. Blur
 8. Demand
 9. Koukotsu
 10. Fade
 11. The Dool
 12. Gokujou Noushin Rengoku Nishiki
 13. Love Called Religion