Libido

Album by Nightmare Listen
 1. Sanagi
 2. Varuna
 3. Akabyou
 4. Underdog
 5. Toukyou Kizunen
 6. Suna
 7. Tsuki no Hikari, Utsutsu no Yume
 8. Be Buried
 9. Jaianizumu Ayama
 10. Shian
 11. Remembrance
 12. Itsuka No Boku He
 13. Travel