Oh! Burabura to
Yoru ni naru
Burabura to
Yoru wo iku

Oh! Jirijiri to
Yoru ni naru
Jirijiri to
Yoru wo iku

Oh! Kami no te wa
Oh! Nijimu pinku

Oh! Burabura to
Yoru ni naru
Burabura to
Yoru wo iku

Oh! Nametsukushita
Oh! Doroppu no kimochi
Yeah kimochi

Oh!

Oh! Jirijiri to
Yoru ni naru
Jirijiri to
Yoru wo iku

Oh! Kami no te wa
Oh! Nijimu pinku

Yeah!

Doroppu no! Doroppu no! doroppu no! doroppu no!
More songs by Thee Michelle Gun Elephant

View all songs by Thee Michelle Gun Elephant