The Lion Sleeps Tonight

Three Dog Night

Auimaue
Auimaue
(auimaue, auimaue, auimaue, auimaue, auimaue, auimaue,
auimaue,
Auimaue)
(auimaue, auimaue, auimaue, auimaue, auimaue, auimaue,
auimaue,
Auimaue)

In the jungle,
The mighty jungle
The lion sleeps tonight
In the jungle,
The quiet jungle
The lion sleeps tonight

Auimaue (auimaue, auimaue, auimaue, auimaue, auimaue,
auimaue, auimaue,
Auimaue)
Auimaue (auimaue, auimaue, auimaue, auimaue, auimaue,
auimaue, auimaue,
Auimaue)

Near the village,
The peacefull village
The lion sleeps tonight
Near the village,
The quiet village
The lion sleeps tonight

Auimaue (auimaue, auimaue, auimaue, auimaue, auimaue,
auimaue, auimaue,
Auimaue)
Auimaue (auimaue, auimaue, auimaue, auimaue, auimaue,
auimaue, auimaue,
Auimaue)


Hush my darling,
Don't fear my darling
The lion sleeps tonight
Hush my darling,
Don't fear my darling
The lion sleeps tonight

He, ha helelemama
Ohi'mbube (auimaue, auimaue, auimaue, auimaue,
auimaue, auimaue,
Auimaue, auimaue)
Auimaue (auimaue, auimaue, auimaue, auimaue, auimaue,
auimaue, auimaue,
Auimaue)

Auimaue
Auimaue