Mambo

Tropkillaz

Hey, mambo! Mambo italiano!
Hey, mambo! Mambo italiano

All you calabraise-a do the mambo like a crazy with a
Hey mambo, hey mambo
Hey mambo! Mambo italiano!

All you calabraise-a do the mambo like a crazy
Hey mambo! Mambo italiano!
Hey mambo! Mambo italiano


Pronunciation dictionary

See more words