Black Love Hole

Thee Michelle Gun Elephant

[saburina beibii] shippo wo futte [nyao]
[furonto garasu] shippo wo futte [nyao]

Shutto taka kara [reinboo e]
Tengoku kara kinsei e
[riyashiito] kara [mirukii mirukii uei]
Eisei kara [maakii e]
[viinasu] kara yonsoku e
[riyashiito] kara [mirukii mirukii ueei]

[burakku rabu hooru]

[suroo-mooshon] de [supin]shite [nyao]
Magari soko neta hidari [kaabu nyao]

Shutto taka kara [reinboo e]
Tengoku kara kinsei e
[riyashito] kara [mirukii mirukii uei]
Eisei kara [maakii e]
[viinasu] kara yonsoku e
[riyashiito] kara [mirukii mirukii ueei]

[burakku rabu hooru]
[burakku rabu hooru]

[saburina beibii] shippo wo futte [nyao]
[furonto garasu] shippo wo futte [nyao]

Shutto taka kara [reinboo e]
Tengoku kara kinsei e
[riyashiito] kara [mirukii mirukii uei]
Eisei kara [maakii e]
[viinasu] kara yonsoku
[riyashiito] kara [mirukii mirukii ueei]

[burakku rabu hooru]
[burakku rabu hooru]
More songs by Thee Michelle Gun Elephant

View all songs by Thee Michelle Gun Elephant